Nieuws voordelige bouwterreinen. Belangrijk.

bouwgrondAls u tot de gelukkigen behoort die er in slagen goedkope grond te verkrijgen om een eigen woning te mogen construeren, mag u in de handjes klappen. Veel mensen dromen ervan om weleens een eigen woning te bouwen. Maar dat lukt lang niet een ieder want bouwgrond is schaars en overigens vaak heel duur. Indien u op zoek bent naar bouwgrond, dan is het wel zo makkelijk om op de hoogte te zijn van de omstandigheid in de buurt waar u bouwterrein zoekt. Deze gegevens kunt u onder meer vinden op de elektronische snelweg, zodat u al enig idee krijgt over bedragen, ligging, condities en dergelijke.

 

 

De verkoopprijs van bouwgrond


De prijs van bouwgrond varieert heel sterk, waarbij u kunt denken aan bouwterrein van 50 euro per vierkante meter tot wel bijna duizend euro per vierkante meter.
• De kosten van bouwgrond zijn vooreerst regionaal heel verschillend. In streken in Nederland waar bouwterrein heel schaars is bijvoorbeeld in de dichtbevolkte gebieden, is bouwterrein altijd veel prijziger dan in dunbevolkte gebieden. Denk hierbij aan het verschil Zuid-Holland versus Groningen.
• Hiernaast speelt de grootte van de kavel een rol. U betaalt per vierkante meter, dus het mag overduidelijk zijn dat een grote kavel prijziger is dan een kleine.

Als u echter in een bepaalde wijk een kavel van 300 vierkante meter vergelijkt met een kavel van 1200 vierkante meter, dan zal de verkoopprijs per vierkante meter van de grote kavel doorgaans wat lager zijn.
• Ook het bestemmingsplan speelt een rol. Koopt u land in een villawijk, dan zal de koopprijs per vierkante meter veelal hoger zijn dan de prijs in een gewone buurt.
• De koopprijs van bouwterrein op het platteland en buiten de bebouwde kom, is veelal lager dan in een gewilde woonomgeving in een dorp of stad.
• Wanneer de grond al bouwrijp is gemaakt, is de koopprijs per vierkante meter hoger dan indien u dit zelf nog moet regelen.
• De vorm van het bouwterrein en de positie van de bouwgrond spelen ook een rol. Van een lang smal perceel zal de vierkante meter prijs lager zijn dan van een mooie rechthoek, ook al ligt deze bouwgrond in dezelfde straat. Een tuin op het zuiden is meer gewild dan op het noorden, dus ook dit heeft weleens invloed op de koopprijs.

 

 

Prijs bouwgrond en opbouwen


goedkope bouwgrondDe prijs van de bouwgrond die gevraagd wordt kent u, dus als u er in slaagt een stuk bouwterrein te vinden, dan kunt u nagaan of de koopprijs van het bewuste kavel bouwgrond vergelijkbaar is met percelen in dezelfde omtrek. Maar let ook op de volgende aspecten, want die kunnen als u gaat bouwen nog prijsverhogend werken. Ga nauwgezet na of de bouwgrond niet verontreinigd is, want als u een betaalbaar stuk bouwgrond koopt wat vervolgens verontreinigd blijkt te zijn en schoongemaakt moet worden, dan zou u wel eens duurder uit (meer info) kunnen zijn dan u gedacht had. Vraag bij de bewuste gemeente de bouwvoorschriften na, die kunnen de koopprijs van een te bouwen woning ook hoger maken

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Nieuws voordelige bouwterreinen. Belangrijk.”

Leave a Reply

Gravatar